Centrum města budoucnosti
Center of City of the Future

Aktuality

Konference FUTURE CITY 2020

CONNECTED & RESILIENT

!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!!

Po důkladném rozboru současné situace, zaviněné mnoha okolnostmi ve vztahu k celosvětové pandemické situaci, jsem se rozhodl, po domluvě s dalšími partnery, přesunout Konferenci Future City 2020 – Connected & Resilient! na termín

28. – 29. 4. 2021

V tomto termínu bude snad již možné bez omezení uspořádat dle původního plánu mezinárodní konferenci s veškerým doplňkovým programem, na kterou bude moci dorazit i většina pozvaných hostů. Online prezentace skutečně nemůže plnohodnotně nahradit osobní setkání v překrásných prostorách Paláce Žofín a jeho okolí.

Vážíme si podpory všech sponzorů a dalších partnerů připravované akce. Nechceme snižovat kvalitu celé akce. Její výsledek musí odpovídat úsilí, které do přípravy této akce dáváme a naplnit očekávání všech, kdo se jí zúčastní. 

Vzhledem k této nové situaci začneme organizovat sérii menších akcí, o kterých Vás budeme brzy informovat. Ty budou reflektovat témata související s obsahem konference a doprovodných akcí.

Děkuji všem za pochopení výše popsané změny.

Těším se na další setkání a vzájemnou spolupráci.

Michal Postránecký

Center of City of the Future

Bližší informace a registrace na www.futurecity2020.com.

Konferenční noviny FUTURE CITY 2020

V pátek 24. 4. 2020 bylo v rámci Centra Města Budoucnosti CIIRC ve spolupráci s časopisem Development News vydáno historicky první číslo novin FUTURE CITY 2020. První číslo vyšlo v digitální podobě ku příležitosti mezinárodní konference, kterou nebylo možné zrealizovat v původním termínu 23. a 24. dubna 2020. 

Máte-li zájem přispět do příštího čísla zajímavými informacemi o řešeních ve Vaší obci nebo městě, propagovat Vaší aplikaci, produkt, služby, nápady na resilientní řešení zaměřené na inovativní, ale udržitelnou budoucnost, kontaktujte nás na adrese mp@urlabccf.eu.

Celé noviny ke stažení také zde: https://online.fliphtml5.com/avmme/tlxn/

Polymerová dezinfekce společnosti WERO Water service s.r.o. : www.polymerovadezinfekce.cz

Odkaz na blog paní starostky Mníšku pod Brdy Magdaleny Davis : http://blog.aktualne.cz/blogy/magdalena-davis.php

Strategický partner

Středočeský kraj

Středočeský kraj

 

Středočeský kraj je územně správní jednotka České republiky, která vznikla 1. července 1960 na základě zákona č. 36/1960 Sb., „o územním členění státu“ ze dne 11. dubna 1960. Od 1. ledna 2000 vznikl a souběžně existuje na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb. také samosprávný celek se stejným názvem i územím. Středočeský kraj a Praha jsou jediné dva samosprávné kraje, jejichž území je shodné jako u dříve vzniklých územně-správních krajů.

Středočeský kraj je svébytný region nacházející se v samém středu Evropy a těsném sousedství hlavního města České republiky – hl. m. Prahy. Současně je Středočeský kraj jedním z hospodářsky nejvýznamnějších regionů České republiky a regionem s významným potenciálem dalšího rozvoje. Středočeský kraj preferuje především kvalitní investice zaměřené na výrobu a služby s vyšší přidanou hodnotou, vědu a výzkum.

Region disponuje širokou nabídkou investičních příležitostí. Zóny skýtají možnost realizace nových investic buď do volných nebo zčásti obsazených území. Velký důraz je kladen na využití brownfieldů. Kromě realizace a podpory konkrétních projektů revitalizace brownfieldů se Středočeský kraj podílel na několika samostatných výzkumných projektech zaměřených na problematiku deprimujících zón.

Středočeský kraj a CIIRK mají v úmyslu vyvíjet společné úsilí v podpoře a posílení výzkumných kapacit CIIRC v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).

Tato činnost bude zaměřena na oblasti vývoje sběru a analýzy dat, poskytování datových služeb a strukturovaných datových výstupů a open data, testování jevů a procesů v daném území pomocí využití simulačních modelů, následnou vizualizaci dosažených výsledků, za pomoci užití nových zobrazovacích metod, jako je rozšířená a mixovaná realita, výroba aplikací pro vizualizaci inteligentních měst a jejich částí až do úrovně inteligentních budov a jejich okolí. Společným cílem obou stran je zviditelnění nových konceptů života ve městech všech velikostí, v urbanizované krajině a rozvoj stávající a implementujíce nové technické infrastruktury podporující kvalitativní zlepšení života jedince a celé společnosti všech vrstev v rámci konceptu Společnost 4.0.

Kontakty:

Středočeský kraj
Zborovská 11, Praha 5 150 21
www.kr-stredocesky.cz

Kontaktní osoba

Karel Piškule
karel.piskule@kr-s.cz

Partneři

ADERA s.r.o.

ADERA s.r.o.

 

Ve společnosti ADERA s.r.o. pomáháme městům, obcím, firemním klientům a domácnostem od škůdců včetně preventivních opatření a zároveň tím plnit povinnosti, které ukládá mimo jiné zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Nabízíme celoroční ochranu před škůdci, zavádění preventivních opatření, monitoring výskytu škůdců, represivní zásahy a vedení příslušné dokumentace.

Navíc se zaměřujeme také na systémy pro nonstop monitoring škůdců, chytré staničky, elektrické pasti nebo lapače a další pokročilá řešení pro náročná odvětví.

Od roku 1999 zajišťujeme profesionální hubení škůdců a preventivní opatření proti jejich rozšíření. Provádíme také dezinfekce, ochranu budov proti holubům a rizikové vyklízení. Využíváme moderní technologické postupy, osvědčené přípravky a dlouholeté zkušenosti. Díky tomu jsou naše zásahy nadprůměrně úspěšné, bezpečné a šetrné k životnímu prostředí. Mezi naše klienty patří města, obce, hotely, restaurace, obchody, sklady, potravinářské provozy, zdravotnická zařízení, objekty sociálních služeb, ubytovny, školy, úřady, průmyslové objekty, farmaceutické firmy a domácnosti. Ručíme za úspěšné vyhubení škůdců i zásah v časovém limitu podle domluvených podmínek. Vysoká profesionalita poskytovaných služeb je garantována odbornou kvalifikací zaměstnanců podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, členstvím ve Sdružení pracovníků DDD a certifikacemi dle ČSN EN 16636, ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

V rámci pokročilé ochrany proti škůdcům nejčastěji zavádíme systémy pro permanentní monitoring, chytré staničky, elektrické pasti, lapače i další řešení. Dodáváme špičkové systémy, které jsou vždy přizpůsobené na míru pro každou provozovnu. Chráníme tak firemní prostory před škůdci a zároveň pomáháme klientům splnit náročné zákonné povinnosti.

Kontakty:

ADERA s.r.o.
Novotného lávka 200/5
116 68 Praha 1 – Staré město
www.adera.cz

Kontaktní osoba

Michal David, jednatel
adera@adera.cz
+420 602 205 900

Aplis Solutions s.r.o.

Aplis Solutions s.r.o.

 

Jsme součástí skupiny firem Aplis, udržujeme a rozvíjíme naše jedinečné softwarové řešení APLISO. Od roku 2015 se zabýváme projekty v oblasti SmartCities a Průmyslu 4.0.

APLISO je otevřená integrační platforma pro projekty SmartCities a Průmysl 4.0.
APLISO má modulární design. Dva moduly jsou obzvlášť užitečné pro „smart“ projekty:

Modul IoT

V rámci APLISO IoT modulu je jedinečně zabezpečená integrace dat a automatizace procesů.

Hlavní výhody

 • Zjednodušení a zrychlení spolupráce.
 • Automatizace jednotlivých kroků a propojení na existující CRM, ERP a další IT systémy
 • Automatizace kroků mezi organizacemi, které jsou součástí ekosystému.
 • Zapojení dodavatelů (např. dopravce)
 • Řízený přístup k dokumentům a informacím prostřednictvím uživatelských rolí.

Modul BLOCKCHAIN

Modul BLOCKCHAIN pomáhá distribuovaně pořizovat a sdílet věrohodná data, a tak řídit procesy v rámci konkrétního IoT ekosystému spolupracujících subjektů.

Hlavní výhody

 • Vytvoření důvěry v dodavatelském řetězci v rámci ekosystému.
 • Výrazné úspory. Data jednou pořízená jsou sdílená a dostupná ostatním.
 • Jednoznačná odpovědnost. Původce / zdroj dat není pro účastníky anonymní.
 • Sdílená a důvěryhodná data o výrobě a logistice umožnují vyspělé a společné plánování.
 • Rozhodnutí v dodavatelském řetězci jsou synchronizovaná a v reálném čase.

 

Kontakty:

Aplis Solutions s.r.o.
Podbabská 1112/13, Praha 6, 166 24
www.apliso.eu

Kontaktní osoba

Petar Petkov Stanchev, Ph.D.
stanchev@aplis.eu

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o

 

Kontakty:

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o

Bystřice 1312, 739 95 Bystřice nad Olší

www.berndorf-bazeny.cz

 

Kontaktní osoba

David Kaniok, marketing

d.kaniok@berndorf-bazeny.cz

 

 

CENTROPOL ENERGY, a.s.

CENTROPOL ENERGY, a.s.

 

Jeden z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice. Poskytuje služby 300 000 odběrných míst v domácnostech, firmách a institucích. Centropol se dlouhodobě umísťuje v první stovce nejvýznamnějších českých firem v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení Czech TOP 100. V roce 2017 přesáhl obrat společnosti sedm miliard korun.

Centropol má ambici být inovativní společností, která chce zvyšovat komfort svých zákazníků a zároveň přispívat ke snižování spotřeby energií a udržitelnému rozvoji našich měst. Během nejbližších let se má zvýšit počet smart domácností ze současných 170 tisíc na 507 tisíc, proto Centropol chce zaujmut roli integrátora chytrých řešení pro domácnosti a obce a napomoci zavádění smart technologií v ČR. Dle propočtů Centropolu spotřebitelé díky nim mohou dosáhnout úspor ve výši až 50 % nákladů na osvětlení a až 30 % nákladů na topení v budovách.

Mezi strategické plány Centropolu patří úzká a dlouhodobá spolupráce se špičkovými firmami a odborníky zaměřujících se na chytré technologie. Urychlení jejich zavádění do domácností a do praxe měst a obcí napomůže výměna zkušeností akademické sféry a soukromého a veřejného sektoru. Významnou roli v tom sehrává Centrum města budoucnosti jako jedinečná platforma, kde Centropol chce aktivně působit.

„Centropol je hrdým podporovatelem Centra od samého počátku vzniku této myšlenky. Máme ambice být inovativní společností, která chce neustále zvyšovat komfort svých zákazníků a zároveň přispívat ke snižování spotřeby energií. Myslíme i na budoucnost trochu vzdálenější, jsme zapojeni do diskuzí o chytrých městech budoucnosti. Spolupráce se špičkovými odborníky jistě pomůže tomu, aby se naše plány co nejdříve protnuly s realitou,“ říká Aleš Graf, majitel Centropolu.

Centropol pomáhá překonávat současné bariéry v přijímání smart technologií mezi spotřebiteli. Za klíčové považuje zvýšení poměrně slabé energetické gramotnosti Čechů (jen 35 % občanů rozumí cenám energií, STEM/MARK 2018). Již nyní Centropol trpělivě vysvětluje zákazníkům, že úsporné technologie nesníží jejich pohodlí (59 % lidí upřednostňuje domácí pohodlí před snížením nákladů na vytápění, Honeywel 2017), pouze sníží jejich měsíční výdaje na energie.

Podle průzkumu Centropolu z letošního roku zavádění smart technologií brání obavy zákazníků z vysokých finančních nákladů a technických složitostí. Brzdou technologických inovací a jejich dynamičtějšího zavádění jsou i výběrová řízení na nejnižší cenu a nekomplexnost přístupu měst a obcí. Tyto myšlenky opakovaně zazněly na Smart region tour 2018 při setkáních se starosty obcí v jednotlivých krajích, kterého se Centropol aktivně účastnil.

Centropol se sám přizpůsobuje technologickým výzvám, chystá například použití chytrých technologií ve svých zákaznických centrech v krajských městech.

O společnosti Centropol

Centropol je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice. Obsluhuje na 300 000 odběrných míst z řad domácností, firem a institucí. Firma se dlouhodobě umísťuje v první stovce nejvýznamnějších českých firem v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení Czech TOP 100. V roce 2017 přesáhnul její obrat sedm miliard korun. Majitelem a jediným akcionářem je český podnikatel Aleš Graf. Centropol je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a zakládajícím členem Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE).

Kontakty:

CENTROPOL ENERGY, a.s.
Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, 100 01
www.centropol.cz

Kontaktní osoba

Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů společnosti Centropol
pospisil@centropol.cz

České radiokomunikace, a. s.

České radiokomunikace, a. s.

 

O společnosti

Jsme poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury. Od roku 2016 také infrastruktury pro internet věcí. U všech našich služeb klademe důraz na kvalitu, stabilitu a vysokou bezpečnost.

Jak se dá internet věcí využít?

 • Vyřešte parkování, odečty spotřeby, odpady a mnoho dalšího bez nutnosti budování drátové infrastruktury.
 • Staňte se chytrým městem a poskytujte větší komfort svým obyvatelům.
 • Podporujte vzdělávání i podnikání ve svém regionu pomocí bezdrátových technologií moderní doby.

Proč naše LoRaWAN síť?

 • Nízká spotřeba baterie
 • Dlouhá životnost
 • Cenově dostupné řešení
 • Dlouhá výdrž baterie

Další výhody využití CRA infrastruktury

 • Pokrytí dle potřeb – vlastní infrastruktura nám umožňuje pružně reagovat na potřeby pokrytí sítí prakticky kdekoliv. Spojte se s námi a zkonzultujte s námi váš projekt.
 • Nezávislý Cloud – kromě IoT sítě nabízíme také další služby, mimo jiné i CRA IoT cloudu. Ten je technologicky neutrální službou, lze ji využít pro jakoukoliv platformu a je rovněž kompatibilní s analytickými a business intelligence nástroji třetích stran.
 • Certifikace – základem každého IoT ekosystému je senzor. Abychom zajistili bezproblémový provoz zařízení, IoT zařízení u nás testujeme a certifikujeme. Hledejte samolepku CRA IoT certified.

Kontakty:

České Radiokomunikace, a.s.
Skokanská 2117/1, Praha 6, 169 00
www.cra.cz
iot@cra.cz

ČEZ ESCO Chytrá budoucnost

ČEZ ESCO Chytrá budoucnost

 

ČEZ ESCO (Energy Service COmpany) je lídrem v oblasti efektivních, úsporných a ekologicky šetrných řešení pro firmy, obce i stát. Společnost vznikla na podzim roku 2014 s vizí integrovat dosavadní dceřiné společnosti ČEZ zabývající se energetickými službami a na tomto poli dál organicky i akvizičně expandovat. V současnosti má ČEZ ESCO 17 dceřiných společností a přes 1800 zaměstnanců v Česku i na Slovensku. Skupina ČEZ poskytuje ESCO služby také na trzích v Německu, Polsku a Rumunsku, a to prostřednictvím sesterské ESCO International, která má dalších více než 2000 zaměstnanců. ČEZ je tak největším poskytovatelem těchto řešení v regionu.

Mezi zákazníky ČEZ ESCO a jeho dceřiných firem patří průmyslové společnosti, malé a střední podniky, municipality, státní či soukromé organizace a společnosti spravující budovy a areály všech typů, od rezidenčních a administrativních přes nemocnice a školy až po sportovní haly. ČEZ ESCO se zaměřuje na širokou paletu energetických služeb od energetického poradenství přes projekční práce a výstavbu energetické infrastruktury až po provoz zařízení a jejich servis a údržbu.

Smart City

Ať už žijete v menší obci nebo ve velkém krajském městě, řešíte podobné problémy, často dané změnou životního stylu. Dnes trávíme až 90 % času uvnitř budov, čelíme rostoucí dopravě, vyšší míře znečištění, trápí nás hluk a chtěli bychom více bezpečí. Velkými tématy dneška je snižování emisí, individuální doprava a parkování, energetické úspory či nakládání s odpady.

Cílem Smart City řešení ČEZ ESCO je efektivní využití inovativních technologií pro zjednodušení každodenních problémů obyvatel měst a zlepšení životního prostředí.

Kontakty:

ČEZ ESCO, a.s.
Duhová 1444/2, 140 00, Praha 4 – Michle
www.cezesco.cz

Kontaktní osoba

Jakub Kabourek, manažer programu Smart City
jakub.kabourek@cez.cz

Datasys s.r.o.

Datasys s.r.o.

 

Již 25 let se zabýváme komplexními implementačními a integračními IT službami, telekomunikací a vývojem na zakázku. Jsme Váš silný a spolehlivý partner v mnoha oblastech IT. Nabízíme Vám inovační řešení, dlouholeté zkušenosti a vyškolené profesionály s osobním přístupem. Nepřetržitá technická podpora je pro nás samozřejmostí.

Metropolitní Monitoring

Vnímáme potřeby měst a reagujeme na ně technologicky inovativními přístupy. Přinášíme efektivní vizualizační, reportingový a administrativní nástroj pro senzory i aktory metropolitní IoT sítě, který zpracovává Big Data a plně podporuje transparentní koncept Open Data. Platforma zvyšuje bezpečnost, informovanost i pocit pohodlí. Dovoluje proaktivně reagovat na nejrůznější podněty a vyznačuje se prediktivní a tím úspornější údržbou. Realizovanou infrastrukturu lze pro integraci flexibilně nabídnout dalším subjektům. Vše je zkrátka nachystáno tak, aby byly spokojeny všechny zainteresované strany – města, obyvatelé, provozovatelé veřejné infrastruktury i další subjekty.

Jak to funguje

Řešení je koncipováno jako zobrazovací a řídicí nástroj, který není závislý na konkrétní komunikační platformě. Lze do něj integrovat veškeré datové zdroje (bezpečnostní systémy, veřejné osvětlení, kritická infrastruktura, environmentální senzory, e-mobilita atd.). Bezpečnost systému je zajištěna plným šifrováním AES 2048 bitů.

Modelové situace

Chytrý a bezpečný park

 • veřejné osvětlení
 • Sledování stavu ovzduší
 • Wi-fi konektivita
 • Informace a navigace
 • Zvýšení bezpečnosti

Moderní parkování

 • Snadné nalezení volného parkovacího místa
 • Snížení tvorby kolon
 • Vizualizace a grafy vytížení
 • Spokojenost řidičů

Zdravé budovy

 • Sledování kvality prostředí (CO2, teplota, vlhkost, hluk, osvětlení)
 • Chytré aplikace
 • Sdílení informací

Kontakty:

DATASys s.r.o.
Jeseniova 2829/20, Praha 3, 130 00
www.datasys.cz

Kontaktní osoba

Pavel Pešek, Key Account Manager
pesek@datasys.cz

GORDIC spol. s.r.o.

GORDIC spol. s.r.o.

 

Společnost má své informační systémy na více než 6000 organizacích veřejné správy v ČR a naše téma je jednoznačně rozvoj eGovernmentu směrem k zajištění třech základních pilířů:

 • chytré radnice v konceptu Smart Cities & Regions (transparentnost, otevřenost, interaktivnost, participativnost);
 • IoT ready konceptu ve smyslu senzoriky, otevřené integrační platformy, Big data řešení, IoT;
 • zajištění bezpečnosti vč. kybernetické bezpečnosti (resp. zajištění požadavků plynoucích ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ISO 27001, GDPR ad.).

3D model Prahy jsme schopni doplnit např. o informace plynoucí z otevřených dat nad systémy ekonomickými a systémy spisových služeb, které máme na MHMP a na městských částech Prahy (a dále na Městské policii HMP, na TSK nebo na Městské knihovně HMP). Dále jsme schopni plně integrovat otevřenou integrační platformu MyMight, tohoto může navíc velmi dobře využít stávající pražská politická garnitura pro naplnění svého koaličního programu.

Kontakty:

GORDIC spol. s.r.o.
Erbenova 2108/4, Jihlava, 586 01
www.gordic.cz

Kontaktní osoba

Václav Pávek
vaclav_pavek@gordic.cz

IQRF Alliance z.s.

IQRF Alliance z.s.

 

IQRF Alliance je tým spolupracujících firem a institucí, které vytvářejí ekosystém interoperabilních IQRF zařízení a souvisejících cloudů, softwaru, služeb, mobilních aplikací, integračních platforem apod.

Členové aliance se zabývají v oblasti chytrých měst například monitoringem dopravy, parkování a průjezdu vozidel, pomáhají zajistit bezpečnost na železnicích či monitorují kvalitu venkovního ovzduší.

V oblasti chytrých budov zjišťují např. parametry vnitřního ovzduší ve školách, úřadech, nemocnicích, farmách, sklenících, automaticky řídí vzduchotechniku nebo ovládají světelné a tepelné podmínky v budovách.

V oblasti průmyslu například vhodně hlídají a upravují podmínky v pracovním prostředí (teplota, vlhkost vzduchu, atd.), zjišťují pozici strojů ve výrobních halách a hlídají bezpečnost práce.

Internet věcí s využitím technologie IQRF má nepřeberně mnoho možností. Pro lepší představu lze nahlédnout do případových studií zveřejněných na webu IQRF Alliance – www.iqrfalliance.org/case-studies, případně navštívit výroční konferenci IQRF Summit (www.iqrfsummit.org).

Kontakty:

IQRF Alliance z.s.
Průmyslová 1275, Valdické Předměstí, Jičín, 506 01
www.iqrfalliance.org
www.iqrf.org

Kontaktní osoby

Ing. Šimon Chudoba
simon.chudoba@iqrfalliance.org

Jan Vašta
jan.vasta@iqrf.org

Ivona Spurná
Ivona.spurna@iqrfalliance.org

M.C.TRITON, spol. s.r.o.

M.C.TRITON, spol. s.r.o.

 

 • Jsme česká společnost se silnou znalostí lokálního trhu
 • Jsme tým zkušených manažerů z praxe
 • Navrhujeme funkční řešení a zavedeme jej do praxe
 • Měníme a rozvíjíme postoje lidí ve firmě
 • Poskytujeme interim manažery

 

PŘINÁŠÍME FIRMÁM ODPOVĚDI A ŘEŠENÍ NA TYTO OTÁZKY:

STRATEGIE
Podstatou strategie je odlišení. Máme ji? Rozumí jí naši lidé? Pomáhá nám v řízení firmy a prodeji produktů?

OBCHOD A MARKETING
Je náš obchodní model dostatečně výkonný? Pracujeme dobře se vztahy, vytěžujeme potenciál zákazníků? Obsluhujeme dobře největší zákazníky?

VÝROBA
Jak zkrátíme výrobní časy? Jak snížíme prostoje? Jak zapojíme lidi do zefektivňování? Jak pomůžeme mistrům ve vedení lidí?

PROCESY A ŘÍZENÍ
Umíme zajistit, aby každá práce měla smysl a svého zákazníka? Je průběh zakázky firmou efektivní alespoň jako u nejlepší konkurence?

LIDÉ
Máme kompetentní, motivované a loajální lidi? Umíme je rozvíjet a vychovávat si nástupce? Jak být úspěšným lídrem?

HODNOTA FIRMY
Jak připravit firmu na prodej nebo vstup strategického partnera? Co zvedne hodnotu firmy? Máme firmu předat dětem/managementu nebo ji prodat?

INTERIM MANAGEMENT
Jak rychle stabilizujeme chod v určitém útvaru? Co můžeme dělat, když nemůžeme obsadit klíčovou pozici? Jak dobře odřídíme změnu?

ZÁSOBY A LOGISTIKA Jak efektivní je pohyb zboží a surovin uvnitř společnosti? Jak funguje distribuce zákazníkům či dalším partnerům? Kolik financí nám vážou zásoby?

 

Kontakty:

M.C.TRITON, spol. s.r.o.

Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6

www.mc-triton.cz

 

Kontaktní osoba

Mgr. Kamil Papež, MPA., senior consultant

papez@mc-triton.cz

 

MyMight s.r.o.

MyMight s.r.o.

 

MyMight

Vyvíjíme middleware, díky kterému bezpečně napojíme vaše technologie Internetu věcí na společnou platformu. Ať se jedná o smart city, průmysl nebo automatizaci budov. Jsme dceřinou firmou společnosti GORDIC, díky které za námi stojí roky zkušeností ve veřejné správě i mimo ni.

Připojíte cokoliv

Teď i v budoucnu. Ke každé technologii programujeme konektor přímo na míru. Naše platforma si rozumí se všemi standardními konektory a spoustou nestandardních. Navíc naši nabídku pořád rozšiřujeme.

Nemusíte rušit to, co už vám funguje

Díky otevřenému API naši platformu hravě propojíme s informačními systémy, které už máte.

Získáte zabezpečení navíc

Vaše data důkladně šifrujeme, podobě jako v těch nejlepších bankách. Víme, jak jsou citlivá a cenná. Proto je hlídají skuteční odborníci na kybernetickou bezpečnost.

Všechno funguje u vás nebo v cloudu

Můžete si vybrat, co se vám hodí víc. Hlavní funkce a nastavení zůstanou stejné.

Řešení, které nezastará

Hardware se rychle vyvíjí a pořád nakupujete něco nového. S naší platformou máte jistotu, že k zařízením, která už máte, hravě připojíte cokoliv dalšího i za deset, dvacet let.

Co nabízíme ostatním členům CMB

Rádi bychom realizovali společné projekty s ostatními partnery CMB. Nabízíme jim IoT integrační platformu, která propojuje chytré technologie od různých partnerů do jednoho ekosystému. Nad takto sjednocenými technologiemi mohou partneři reprezentovat data z libovolných senzorů nebo ovládat libovolnou technologii. Díky tomu je také možné technologie partnerů vzájemně integrovat (např. plánování svozu odpadu na základě aktuální dopravní situace a plnosti odpadových nádob).
Stali jsme se součástí CMB s očekáváním navázání spolupráce s ČIIRK a ostatními partnery CMB a následné tvorbě společných pilotních projektů, kde by se uplatnila IoT integrační platforma, kterou vyvíjíme.

Kontakty:

MyMight s.r.o.
Italská 1800/35, Praha 2 – Vinohrady, 120 00
www.mymight.com

Kontaktní osoby

Margarita Kinská
margarita.kinska@mymight.com

 

Národní centrum energetických úspor, z.s.

Národní centrum energetických úspor, z.s.

 

NCEÚ je nezisková organizace (Spolek) založená Hospodářskou komorou České republiky (HKČR), Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR) a společností ČEZ, a. s. Organizace je financována svými členy, výnosy z vlastní činnosti a do budoucna také z dotačních titulů EU.

Naší misí je splnění cíle České republiky v oblasti energetických úspor při maximalizaci pozitivních dopadů na českou ekonomiku, kraje, obce, firmy a domácnosti.

Kontakty:

Národní centrum energetických úspor, z.s.
Vratislavova 27/4, 128 00, Praha 2
www.nceu.cz

 

NITES, a.s.

NITES, a.s.

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

CÍLE PROJEKTU

Provozní náklady na veřejné osvětlení jsou jednou z největších rozpočtových položek a obce mají velký zájem o snižování nákladů pomocí nových technologií. LED lampy veřejného osvětlení s řídicím systémem umožňuje snížení provozních nákladů. Vysoká cena investice do LED osvětlení než v tradiční je překážkou, se kterou se každá obec setkává při řešení tohoto problému.

Jedním z řešení je fázová implementace nových technologii, umožňující maximální benefity za rozumní rozpočet – a) analýz stávajícího stavu, implementace systému správy aktivů veřejného osvětlení (lampy, sloupy, stožáry, atd) a systému řízení veřejného osvětlení (zapínání a vypínání podle kalendáře, GIS, zobrazení  základních informací o aktivech), b) výměna starých lamp (NaHP nebo Hg, halogeny lampy) na nové LED lampy a jejích implementace do stávajícího systému řízení.

KRÁTKY POPIS PRODUKTŮ

Správa majetku (Asset management and Fild Activity Management) – základní modul pro inventarizace majetků veřejného osvětlení, popis všech druhů majetků, jeho koordinát a základní informace o daty výroby, instalace, poslední preventivní údržby, organizace údržby a kontroly její kvality. Účel modulu je správně řízení majetku, jeho údržby a základní registr pro grafickou interpretaci v GIS.

Systém řízení osvětlení – modul pro dálkové řízení veřejným osvětlením. Pro systémy se starými lampami, řízení linii napájení, měření spotřeby přes chytré měřiče a dálkové řízení přes GSM/GPRS signál.

LED lampy umožňují individuální řízení a kontrolu všech svítidel.

KLIENTSKÉ VÝHODY

Klasické lampy: menši investice, fázování implementace nových technologii, organizace údržby a jejích automatizace, lepší osvětlení, dálkové řízení, alarmy pro údržbu (vyšší nebo nižší spotřeba elektřiny), měření spotřeby elektřiny a její dálkové odečtení

LED lampy: lepší světelné charakteristiky, vyšší bezpečnost, nižší provozní náklady až o 70% (menší spotřeba elektřiny a jejích delší životnost); nižší náklady na údržbu a servis, lepší kontrola spotřeby každé lampy a komerčních strat, větší možnosti řízení (intensita, zapínání a vypínání každé lampy, individuální profily osvětlení, přednastavené profily, potenciální integrace s dalšími městskými systémy.

DŮVODY PROJEKTU

Přechod s klasického na LED veřejné osvětlení nese značné investiční náklady na infrastrukturu, které často bývají hlavním důvodem proč obce neinvestují do nových technologii. Návratnost investicí na nové úsporné technologie je mezí 7-10 let. Přechodové řešení umožňují využití základních výhod nových technologii, s minimálními investicemi.

Důvody pro přechod na LED: nízká spotřeba elektřiny; nízké náklady na údržbu a servis; vysoká úroveň automatizace a řízení, kontrola komerčních ztrát. Důvody proč obce nezačínají přechod na LED: vysoká investice. Přechodové řešení: řízení majetkem, údržba, řízení osvětlením, nízké investiční náklady

SERVISY KTERÉ NABÍZÍ NITES

Přechodový řešení: NITES nabízí Systém řízení a monitoringu veřejného osvětlení, s pod modulem Správa majetku. Implementace systému, a školení personálů. Všechny nabízené softwarové produkty jsou majetkem NITES.

Přechod na LED lampy: Upgrade systému řízení a monitoringu veřejného osvětlení. Integrace nových LED lamp do systému řízení.  Organizace financování nákupu LED lamp a implementace systému (kreditní linie, PPP)

 

Kontakty:

NITES, a.s.

Masarykovo náměstí 5, 256 01 Benešov

www.nites.eu

Kontaktní osoba

Štěpán Alexa

stepan.alexa@nites.eu

OMS, a.s.

OMS, a.s.

 

Kontakty

OMS, a.s.

Dojč 419, 906 02 Dojč, Slovakia

www.omslighting.com

Kontaktní osoba

Milan Gerbery

milan.gerbery@oms.sk

 

Pocket Virtuality

Pocket Virtuality

 

Naše společnost se zabývá vývojem v oblasti rozšířené a virtuální reality. Především jde o 3 projekty, které jsou v této matici.

Fata Morgana je systém pro vydálenou přítomnost, který umí „teleportovat“ vzdáleného odborníka na fyzické místo, aby zde mohl pomoct obsluze, hodí se zejména pro kritické situace, k údržbě infrasturktury a podobně.

Holografický stůl je systém který umožní sledovat a manipulovat s datovými podklady v prostoru, zlepšit tak přehlednost. je vhodný tam, kde je nutný nějaký pokročilý online dohled nebo plánování.

Přímá komunikace člověk-stroj je technologie na které teprve pracujeme, umožní pomocí brýlí pro rozšířenou realitu přímo ovládat a kontrolovat zařízení v místě, například sensory, a infrastrukturu v budovách.

Kontakty:

Pocket Virtuality a.s.
Muchova237/15, Praha 6, 160 00
www.pocketvirtuality.com

Kontaktní osoby

Jaroslav Zvonař
jaroslav.zvonar@pocketvirtuality.com

Jan Hovora
honza.hovora@gmail.com

QELPro Smart lighting

QELPro Smart lighting

 

Naše společnost se zabývá třemi provázanými činnostmi.

Veřejné osvětlení

 • vývoj, výpočty, návrhy, realizace
 • výroba LED svítidel
 • komplexní řešení obnovy světelné soustavy měst a obcí
 • řízené LED osvětlení ve dvousměrném systému ovládání s automatickým hlášením závad

Chytrá kancelář starosty (řízení města z jednoho místa na bázi IoT GW)

 • veřejné osvětlení
 • kamery – bezpečnostní systémy
 • infrastruktura (hydranty, záplavová čidla, dálkové odečty)
 • environmentální senzory (kvalita ovzduší, meteorologické údaje)
 • e-mobilita, senzory obsazenosti parkovacích míst

GHOST GUARD zařízení z projektu Safe highway, znemožňující vjezd vozidel do protisměru dálnice.

Spolupracujeme:

 • Datasys
 • TECO
 • CCF CIIRC Center of City Of the Future

Kontakty:

Q-EL Pro s.r.o.
Tovární 121/10, 362 25 Nová Role
www.qelpro.cz

Kontaktní osoba

Karel Slaba, obchodní ředitel
slaba@qelpro.cz

Sensority, s.r.o.

Sensority, s.r.o.

 

Společnost Sensority se zabývá vývojem zařízení pro Smart City. Vytváříme celá řešení od hardware a firmware až po případný software nebo propojení do vašich systémů. Mezi naše produkty patří například parkovací senzory, zařízení pro sledování polohy, zařízení pro monitorování naplněnosti odpadních nádob nebo ucpání vhozu, ale také zařízení pro využití v dopravě při počítání automobilů nebo lidí.

LocSense Mini

LocSense Mini je zařízení pro sledování pohybu věcí, například pro:

 • Monitoring klasických nebo elektrokol v rámci bike sharingových služeb
 • Monitoring umístění velkoobjemových kontejnerů

 

ParkSense

ParkSense je zařízení, které dokáže na základě změn lokálního magnetického pole například:

 • Detekovat obsazení parkovacího místa
 • Měřit počet průjezdů aut nebo jízdních kol danou lokací

 

VarioSense Mini

VarioSense Mini je zařízení, které dokáže na základě sledování vzdálenosti například:

 • Detekovat ucpání vstupního otvoru kontejnerů
 • Detekovat chybějící sáčky na psí exkrementy
 • Měřit zaplnění odpadkových košů
 • Měřit zbývající výrobky v automatickém dávkovači

 

Kontakty:

Sensority, s.r.o.
Náměstí 14.října 1307/2, Praha 5, 150 00
www.sensority.eu

Kontaktní osoba

Ing. Václav. Kožený, Ph.D., MBA
vaclav.kozeny@sensority.eu

Smart City Innovations Institut, z.ú.

Smart City Innovations Institut, z.ú.

 

Smart City Innovations Institut, z.ú. je nevládní nezisková organizace. Naším cílem je podpora tří os ve vazbách na ekosystémy SMART CITY/ SMART REGION

 • 1. otevřené platformy odborníků,
 • 2. dlouhodobé metodické standardizace různých přístupů,
 • 3. vývoj specifických produktů z dílny SCII.

Jsme organizátory mezinárodní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST a projektu SMART REGIONY TOUR, zaměřeného na zavádění projektů chytrých řešení a služeb v krajích. Podporujeme sdružení odborníků, kteří mají a dále proaktivně rozvíjejí a prohlubují své znalosti o Smart City/Smart Region problematice. Otevřenou komunikaci a sdílení know how v široké komunitě zájmových skupin na globální a lokální úrovni vnímáme jako významný prvek celostního přístupu k Smart City/Smart Region.

Rozvojem dlouhodobě platných strategických rámců, metodik a standardů chytrých řešení směřujeme naše aktivity do podpory vrcholné úrovně rozhodovacích procesů jak politického, tak odborného sektoru.

SCII pro úspěšné působení v prostoru „SMART“ realizuje vývoj vlastních produktů, a to takových řešení, která přinášejí vysokou přidanou hodnotu municipalitám, dodavatelům a občanům (Soutěž Chytrá města pro budoucnost, Region tour, Mobilita na území, GIS ENERGY, Smart Urban Ecosystem, Safe City)

Strategicky sledujeme a podporujeme zájmové oblasti (profesní platformy), které považujeme za klíčové a řídící pro plnohodnotné vnímání konceptu SMART CITIES/SMART REGIONS.

Kontakty:

Smart City innovations Institut, z.ú.
Pohankova 34/8, Brno – Líšeň, 628 00
www.smartcityinstitut.cz

Kontaktní osoba

Radim Ševčík
sevcik@scii.cz

ÚSTAV SMART LIGHTING SOLUTION

ÚSTAV SMART LIGHTING SOLUTION

 

Posláním a cílem Ústavu je kultivace veřejného prostoru, poradenství a návrhy chytrých řešení.

Chytré osvětlení ve městě budoucnosti!

Usilujeme o adaptaci chytrého světla a snížení světelného znečištění modulárním a biodynamickým řešením VO – denní, večerní a noční režim svícení s plynulým náběhem a chytrým směrováním světla. Našimi hlavními zájmy jsou respektování přirozených biorytmů, ohleduplnost vůči přírodě a programování osvětlení pro jednotlivé situace na míru.

Spolupracujeme:

CCF CIIRC Center of City Of the Future
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze
Národní centrum průmyslu 4.0

Kontakty:

Smart lighting solution, z. ú.
Na pahorku 1132/10, Praha 10, 101 00
www.smartlightingsolution.cz

Kontaktní osoby

Michael Blažíček
blazicek@smartlightingsolution.cz

Roman Bajčan
bajcan@smartlightingsolution.cz

SmartPlan s.r.o.

SmartPlan s.r.o.

 

Našim cílem je přinést municipalitám jedinečnou expertní schopnost v oblasti dlouhodobého plánování, strategických a koncepčních dokumentů, pomoc a konzultaci při řízení dílčích projektů v oblasti Smart City. Naší přední odbornou dovedností je především Smart City a doprava, spolupracujeme však s řadou velice schopných expertů z širokého spektra oblastí (energetika, školství, územní rozvoj, zdravotnictví, IT, …).

Naprostou jedinečnost jsme schopni nabídnout především díky naší všestranné připravenosti. Nabízíme kompletní ucelenou službu. Jsme schopni pomoci a poradit při zisku financování větších či menších projektů. Dovedeme sehnat expertní dovednosti ve všech stěžejních oblastech. Máme zkušenosti s řízením těchto projektů a umíme v tomto ohledu městům pomoci nebo je edukovat. Především však přicházíme s klíčovými čerstvými ideami nebo jsme schopni pomoci vám uchopit Vaše nápady a plány do budoucna.

Chceme městům pomoci být chytřejšími. Věříme, že chytré město vzniká pomoci kontinuální spolupráce politické složky města, administrativní, veřejné a odborníků. Věříme, že vzniká pochopením nutnosti plánovat na roky dopředu. Věříme, že je vše možné s dostatečným úsilím a chutí něco změnit k lepšímu. Víme, že to jde.

Pomáháme tvořit chytrá města.

Kontakty:

SmartPlan s.r.o.
Pražského Povstání 758/9, Praha 4 Kunratice, 148 00
www.smart-plan.cz

Kontaktní osoby

Kamil Novotný
novotny@smart-plan.cz

Tomáš Janča
janca@smart-plan.cz

Connecting Global – Solubag

Connecting Global – Solubag

 

Kdo jsme

Inovativní společnosti, které integrují různé protagonisty do výroby, vývoje a masifikace – Marketing nových technologií
V procesu integrace různých protagonistů máme v úmyslu dát větší sílu řešení, technologickému, inovativnímu a akademickému. To znamená být schopen řešit potřebu s technologickým řešením, s aspekty ekonomické ziskovosti a v akademickém rámci, který zajišťuje etiku umístění těchto řešení ve společnosti.
Naše zkušenosti pocházejí z 12 let práce s řešeními v oblasti M2M. Machine to Machine Konkrétně ve vertikální správě vozového parku. Odtud se dostáváme k IOT, Smart City.
Naším severem je učinit procesy zelenějšími, šetrnějšími k životnímu prostředí a životu naší společnosti.
S nástrojem vizualizace vzdálených procesů spravovaných prostřednictvím dat. Vytváření větší účinnosti, řešení a čištění. Efektivnější více zeleně více lidské.

S čím pracujeme

Technologické inovace, hardwarový, softwarový a užitný model.
Solubag
LiFI
Beprevent
Conforti – Injekce bez bolesti

Naše projekty

Jediné skutečné řešení plastu Solubag. Chytrý materiál
IOT- Beprevent
Lifi – vývoj nové inteligentní konektivity

Kontakty:

Kyosun Europe s.r.o.
U Elektry 203/8, 190 00 Praha 9
www.solubag.cz

Kontaktní osoba

Silvie Gargulak
Info@solubag.eu

VDT Technology, a.s.

VDT Technology, a.s.

 

Společnost VDT Technology a.s. je českou společností, která je díky partnerství s předními světovými dodavateli bezpečnostních řešení a služeb významným lokálním partnerem se silným zázemím a týmem zkušených odborníků, který pomáhá zákazníkům rychle a efektivně se přizpůsobit novým trendům a zákonným požadavkům.

Nabízí bezpečnostní řešení ochrany vnitřních prostor budov I ochrany vnějšího perimetru. Zaměřuje se na ochranu kritické infrastruktury, zejména implementaci SW nad kamerovými systémy, na informační systémy pro veřejnou dopravu, inteligentní řízení dopravní situace, parkovací systémy, informační technologie inteligentních budov, navigační systémy pro mobilní telefony, atd. Bezpečnostní technologie spojuje s digitálním modelováním a řešeními na platformě IoT.

Spolupracuje s renomovanými výzkumnými organizacemi, mezi něž například patří ČVUT, kde se spolupodílí na četných výzkumných projektech. Je členem AGA, ČABM, Czech Smart City Cluster, ASEP, HST a ČISOK. Účastní se aktivně mezinárodních bezpečnostních konferencí a je partnerem významných tuzemských konferencí a seminářů se zaměřením na problematiku Safe City a Smart City.

Kontakty:

VDT Technology a.s.
Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6
www.vdttechnology.com

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Jirkovský, MBA (CEO)
jiri.jirkovsky@vdttechnology.com

WAY ELEVANCE s.r.o.

WAY ELEVANCE s.r.o.

 

Ve společnosti Way Elevance klademe hlavní důraz na přání a vize našich klientů. Protože máme zkušenosti a odbornost jak ve výrobě, tak v moderních technologiích, jsme schopni nejen SW simulovat nebo analyzovat data, ale vymýšlet specifická HW řešení pro dané prostředí. V našem portfoliu naleznete zařízení pro chytré odpadové hospodářství, automatizovanou údržbu ulic nebo zařízení pro sběr dat v podstatě v jakémkoli prostředí.

Produkty, které pro naše zákazníky vyrábíme, jsou šité na míru jejich požadavkům. Ke každému problému se pokoušíme přistoupit analyticky a řešit všechny souvislosti spojené s danou otázkou.

Ideově se společnost od svého počátku orientuje na odbornou veřejnost. Díky tomu jsme schopni v podstatě z jednoduchých prvků tvořit komplexní řešení, která jsou schopna plnit požadavky zákazníků a zároveň jim nabízet další přidanou hodnotu v podobě analytických dat.

A protože vize jsou tím nejdůležitějším, co nás vede kupředu, jsme schopni s našimi klienty připravit jak dlouhodobou strategii rozvoje v oblasti Smart city, tak efektivní plnění krátkodobých cílů.

Jako největší výhodu CMB vnímáme možnost pracovat na reálných projektech a spolupracovat s podobně smýšlejícími odborníky.

Chceme být součástí změny, kterou implementace Smart city vizí přinese celé společnosti, a proto investujeme jak do našich řešení a rozvoje, tak chceme být součástí platformy, která má potenciál tyto vize předkládat jak odborné veřejnosti, tak všem, kteří mají o toto téma zájem.

Kontakty:

WAY ELEVANCE s.r.o.
Rytířská 411/4, Praha 1 Staré město, 110 00
www.wayelevance.cz

Kontaktní osoby

Jaroslav Kříž
kriz@wayelevance.cz

Petr Bašek
pb@wayelevance.cz

Středočeské inovační centrum, spolek

Středočeské inovační centrum, spolek

 

Kontakty:

Středočeské inovační centrum, spolek

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

www.s-ic.cz

Kontaktní osoba

Ing. Petr Zemánek

zemanek@s-ic.cz

 

WERO Energy, a.s.

WERO Energy, a.s.

 

Společnost Wero Energy se dlouhodobě zabývá návrhy a realizací energetických úsporných řešení formou EC a EPC kontraktů.

Je součástí firem skupiny Wero, kam dále patří společnosti:

Wero Water Management – řeší problematiku úspor v oblasti hospodaření s vodními zdroji

Wero Water Service – byla vytvořena za účelem poskytování servisních služeb a vývoje specializovaných zařízení v oblasti úpravy vody a aplikace bezchlorových prostředků na úpravu bazénových vod. V současné době rovněž provádí prostorovou aplikaci moderní polymerové dezinfekce.

Kontakty:

WERO Energy, a.s.

Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1

www.weroenergy.eu

Kontaktní osoba

Jaroslav Ďuriš, generální ředitel

duris@wero.eu

GEN61 s.r.o.

GEN61 s.r.o.

 

Kontakty:

GEN61 s.r.o.

Na Ořechovce 184/16, Střešovice, 162 00 Praha 6

 

Kontaktní osoba

ing. arch. Michal Postránecký

postranecky@gmail.com

Spřátelené subjekty

Město Mníšek pod Brdy

Město Mníšek pod Brdy

 

Mníšek pod Brdy leží 12 km jižně od okraje Prahy na dálnici D4 směřující z metropole směrem na Strakonice. K 1. lednu 2019 měl 5 832 obyvatel. Je přirozeným centrem regionu, nachází se v něm hustá síť cyklotras a turistických stezek. Pro své lesnaté okolí a dobrou dostupnost je také oblíbenou sídelní adresou.

Městečko na úpatí brdského masivu se pyšní státním zámkem a jeho parkem s řadou zajímavých dřevin a stromů. Mníšecký zámek nabízí dva na sebe navazující prohlídkové okruhy, které zájemce provedou reprezentačními místnostmi s kaplí nebo soukromými pokoji posledních majitelů z rodu Kastů. V tamním romantickém prostředí je možné uspořádat svatební obřady. Zvláštností stavby je skutečnost, že má čtyři rohy, ale pouze tři nárožní věže. Na náměstí pojmenovaném po zdejším rodáku spisovateli F. X. Svobodovi stojí kostel sv. Václava a farnost.

Unikátní je barokní areál Skalka tyčící se nad městem s kostelíkem sv. Maří Magdalény, klášterem a rekolekčním domem (poustevnou), které vzájemně propojuje 14 kapliček křížové cesty. Skalka je unikátní krajinný prvek, jehož význam nebyl utlumen ani po desítkách let trvající nacistické a následně komunistické totality. Po obnově v 90. letech nabývá významu opět nejen ve smyslu krajinotvorném, ale také duchovním a kulturním. Probíhá tam řada akcí – výstavy, koncerty i svatební obřady. O červencové Skalecké pouti je v areálu sloužena mše svatá. Město Mníšek pod Brdy rozhodně stojí za návštěvu nejen při této tradiční akci. Každý turista je zde vítán po celý rok.

Kontakty:

Městský úřad Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10
www.mnisek.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Jaroslav Pešice, vedoucí odboru kanceláře starostky
jaroslav.pesice@mnisek.cz

Nadace ABF

Nadace ABF

 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF) vznikla v roce 1990 na základě podnětu Mezinárodní unie stavebních středisek (UICB), která má přidružený statut k OSN jako doporučená forma rozvinutí Českého centra stavebních informací. Nadace ABF byla zaregistrována 30. 11.1990 pod č.j. 9/90 reg. nad. a dle nového zákona 227/97 Sb. O nadacích byla registrována Krajským obchodním soudem v Praze oddíl A, vložka 68, dne 28.12.1998. Nadace ABF a je od 31. 12. 1991 právním nástupcem Československého střediska výstavby a architektury, které fungovalo v letech 1968 – 1991 a oslavila proto v loňském roce 50 let od svého založení.

Činnost Nadace ABF je zajišťována nadačními programy: z nichž jsou aktivní v současné době zejména:

Česká stavební akademie, program celoživotního vzdělávání, v němž Nadace ABF organizuje ročně kolem stovky vzdělávacích seminářů, kurzů a konferencí s roční návštěvností 2-3 tisíce posluchačů.

Program Domu ABF na Václavském náměstí 833/31, kde Nadace ABF dále spolu se svými partnery spolupořádá a zprostředkuje dalších cca 100 vzdělávacích programů ročně.

Galerie ABF, která organizuje výstavy v Domě ABF (cca 15-20 výstav ročně) a dále zajišťuje cca 10 externí výstavy soutěžních přehlídek Nadace ABF na veletrzích a architektonických a stavebních přehlídek a při pořádání společenských akcí svých partnerů.

Soutěžní přehlídky, z nichž vlajkovou lodí je v roce 2019 již 27. ročník nejprestižnější přehlídky dokončených staveb Stavba roku 2019, do tohoto programu dále patří: hodnocení zahraničních staveb s českou účastí Zahraniční stavba roku 2019, regionální přehlídka Stavba roku Středočeského kraje, hodnocení urbanistických prací Urbanistický projekt roku 2019 a udělování známek kvality pro nejlepší inovace stavebních výrobků, technologií, včetně softwarů, pro stavebnictví pod názvem „VÝROBEK-TECHNOLOGIE pro architekturu a stavitelství“.

Samostatným výstupem hodnocení trhu je Rating RABF, hodnotící kvalitu výrobců, dodavatelů, projektových kanceláří a osob architektů vydávaný jako integrovaná reference na základě 11 odborných přehlídek a hodnocení.

Vědeckovýzkumné programy financované z vlastních zdrojů nebo ze získaných grantů a výzkumných zakázek, které jsou zaměřené na hodnocení kvality ve stavebnictví, podporu a propagaci poznatků v tepelné ochraně budov, fyziky vnitřního prostředí, uplatňování metody BIM a digitalizace procesů a robotizace ve stavebnictví a nástupu principů Smart Cities a ioT, k novému přístupu v hospodaření s vodou, odpady a podobně. Součástí těchto úkolů je i účast na tvorbě legislativních nástrojů pro obor. Základní osou těchto úkol je poznání a předávání zkušeností souhrnně charakterizované jako Stavebnictví 4.0

Programy Nadace ABF jsou otevřeny všem účastníkům procesu výstavby: Projektantům, dodavatelům, výrobcům, státní správě a stavebníkům soukromým i veřejným.

Kontakty:

Nadace ABF
Václavské náměstí č. 833/31, Praha 1, 110 00
www.abf-nadace.cz

Kontaktní osoba

Ing. arch. Jan Fibiger
fibiger@abf-nadace.cz

Nadační fond REGI Base I.

Nadační fond REGI Base I.

 

Nadační fond REGI Base I. pomáhá od roku 2011 novodobým válečným veteránům, vojákům, policistům, hasičům a jejich rodinným příslušníkům.

Zajišťuje pro ně specializovanou lékařskou a rehabilitační péči u nás nebo v zahraničí. Aktivně spolupracuje s renomovanými rehabilitačními ústavy, nakupuje nejmodernější roboticko-rehabilitační pomůcky a přístroje.

Kontakty:

Nadační fond REGI Base I.
Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1
www.regibase.cz

Kontaktní osoba

Hynek Čech – předseda správní rady
info@regibase.cz
775 795 980

Střední škola Průmyslová Smíchov

Střední škola Průmyslová Smíchov

 

Smíchovská střední průmyslová škola se řadí mezi nejprogresivnější školy v České republice. Zabýváme se nejmodernějšími technickými obory jako jsou kybernetická bezpečnost, virtuální realita, 3D tisk, drony, multimédia a v neposlední řadě oblastí IoT. Ve městě budoucnosti budou žít obyvatelé budoucnosti, a tak je nesmírně důležité, aby se právě studenti podíleli na jeho vývoji. Od roku 2018 tak na Smíchově provozujeme laboratoř „Chytrý dům“, kde studenti vyvíjejí a testují nejrůznější IoT řešení.

Kontakty:

Smíchovská střední průmyslová škola
Preslova 72/25, Praha 5, 150 21
www.ssps.cz

Kontaktní osoba

Jan Tesař – vedoucí IoT oddělení
jan.tesar@ssps.cz

Ústav informatiky AV ČR

Ústav informatiky AV ČR

 

Oblast našeho výzkumu

Chování složitých systémů, které se obvykle skládají z mnoha interakčních prvků, nelze vysvětlit jednoduchou extrapolací zákonů popisujících chování jejich částí. Proto je důležité zkoumat, jak vztahy mezi těmito částmi systému dají vzniknout pozorovanému kolektivnímu chování a jak systém interaguje a vytváří vztahy s okolním prostředím. Studium složitých systémů považuje kolektivní nebo systémové chování za základní předmět studia. Proto lze komplexní systémy chápat jako alternativní paradigma k myšlenkám redukcionismu, která se pokouší vysvětlit systémy z hlediska jejich součástí a vzájemných interakcí mezi nimi.

Obor složitých systémů, jako ze své podstaty interdisciplinární oblast, využívá příspěvky z mnoha různých oborů, jako je například studium sebeorganizace z fyziky, analýza spontánního řádu ve společenských vědách, výsledky teorie chaosu a teorie grafů z matematiky, či poznatky o adaptaci z biologie a mnoho dalších. Z toho také plyne, že komplexní systémy se jako oblast výzkumu snaží řešit otevřené problémy v různých oborech, včetně statistické fyziky, teorie informací, nelineární dynamiky, antropologie, informatiky, věd o Zemi, sociologie, ekonomie, psychologie a biologie.

Klíčové výzkumné trendy v naší oblasti

Klíčové trendy odpovídají hlavním vědeckým a technologickým výzvám při výzkumu složitých systémů:

 • potřebě existence spolehlivých metod analýzy komplexních systémů,
 • úsilí o pochopení systémů v různých prostorových a časových měřítkách,
 • dostupnost stále obsáhlejších observačních / experimentálních datových souborů a související potřeby využití vysoce výkonných počítačů a efektivních algoritmů,
 • potřebě integrace datově a teoreticky orientovaných přístupů v modelování komplexních systémů,
 • stále se rozšiřující interdisciplinaritě související s interakcí modelování mezi složitými systémy.

Aplikace

Teoretický výzkum metod pro charakterizaci a modelování komplexních systémů je těsně spjat s výzkumem v řadě oblastí základního či aplikovaného výzkumu, zejména:

 • neurovědy
 • klimatologie
 • environmentální modelování
 • počítačová bezpečnost

Kontakty:

Ústav Informatiky Akademie věd ČR
Pod Vodárenskou věží 271/2, Praha 8 – Libeň, 182 07
www.ustavinformatiky.cz

Kontaktní osoby

prof. Ing. Emil Pelikán, Csc.
reditel@cs.cas.cz

Mgr. Jan Geletič, Ph.D.
geletic@cs.cas.cz

Mgr. Pavel Juruš, Ph.D.

jurus@computerscience.cz

Asociace poskytovatelů provozních úspor, z.s.

Asociace poskytovatelů provozních úspor, z.s.

 

Kontakty:

Asociace poskytovatelů provozních úspor, z.s.

U staré školy 115/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

Panská 891/5, 110 00 Praha 1

www.appu-uspory.eu

Kontaktní osoba

Veronika Dospělová, tajemník asociace

dospelova@appu-uspory.eu

 

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z.s.

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z.s.

 

MISE

Posláním Asociace je šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí a komunitní péči, v péči dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace.

VIZE

Asociace se věnuje zlepšení porozumění lidským, sociálním, organizačním, technologickým a udržitelným aspektům dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace a jejich vzájemné závislosti a interakci ve společnosti.

Kontakty

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z.s.

Mezi školami 2320/4, 158 00 Praha 5 – Stodůlky

www.artak.cz

Kontaktní osoby

Jakub Pětioký

artak@artak.cz

Hynek Čech

office@artak.cz

Město Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec

 

Jindřichův Hradec je malebné dvacetitisícové město zasazené mezi kopečky zvedající se Vysočiny a půvabnou krajinu jihočeských rybníků. Historické centrum, největší mechanický betlém na světě, známé úzkokolejky, ale třeba i kompletně zrekonstruovaná hvězdárna prof. Františka Nušla s brusu novým moderním planetáriem představují přirozený magnet pro návštěvníky nejrůznějších zájmů.

Na rozdíl od jiných měst se však Jindřichův Hradec nikdy nestal turistickým ghettem. V centru zůstal zachován běžný civilní život místních obyvatel, kteří zde bydlí, pracují, nakupují, chodí do škol i se baví. V rámci zvyšování kvality občanského života uzavřela Rada města Jindřichův Hradec v prosinci 2019 Memorandum o spolupráci s CIIRC – CMB.

Cílem uzavřené spolupráce je řešení inteligentních budov, inovace v oblasti infrastruktury a zlepšení služeb pro obyvatele města Jindřichův Hradec. V rámci kooperace budou identifikovány a navrženy postupy pro inovativní řešení funkčního městského a příměstského prostoru. Nejdále prozatím postoupila spolupráce s vybranými firmami na přípravách automatického větrání oken ve školních třídách v závislosti na koncentraci CO2 (vydýchaném vzduchu).

Další potenciál součinnosti mezi městem Jindřichův Hradec a CIIRC – CMB skýtá v uplynulém roce instalované nové pouliční osvětlení na největším sídlištním celku. Nové osvětlovací body se zdrojem LED umožňují regulaci světelného toku, tzn. jeho postupného tlumení v nočních hodinách. Toho je využíváno od spuštění nové osvětlovací soustavy. Využití dalších nadstavbových sofistikovaných funkcí a jejich aplikace do postupně modernizovaného osvětlení v ostatních městských částech nabízí  prostor pro budoucí formy spolupráce v rámci Memoranda.

 

Kontakty:

Městský úřad Jindřichův Hradec

Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

www.jh.cz

 

Kontaktní osoba

Ing. Petr Kolář, odbor kanceláře starosty, oddělení organizační

kolar@jh.cz

Sabina Langerová

inspirace@esnet.cz

Ing. Bohumil Komínek

kominek@jh.cz

 

 

 

Městská část Praha 15

Městská část Praha 15

 

Městská část Praha 15 leží v jihovýchodní části hl. m. Prahy. Vznikla dnem komunálních voleb 18.11.1994 spojením katastrálních území Horní Měcholupy a Hostivař s počtem obyvatel (k 30.9.2010) 30.891 a rozlohou 1.026 ha.

Do její správní působnosti náleží dle Statutu hl. m. Prahy od 1.7.2001 ještě další čtyři městské části Praha – Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy. (Do 30.6.2001 to bylo devět městských částí). Celková rozloha činí 2.820 ha s celkem 44.492 obyvateli (k 30.9.2010 dle ČSÚ).

 

Kontakty:

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

www.praha15.cz

 

Kontaktní osoba

Ing. Petr Neumann, místostarosta

petr.neumann@praha15.cz

 

Odborný partner pro komunikaci

AlphaMediA, spol. s.r.o.

AlphaMediA, spol. s.r.o.

 

Kontakty:

AlphaMediA, spol. s.r.o.

Opletalova 23, 110 00 Praha 1

www.alphamedia.cz

 

Kontaktní osoba

Pavel Feigl

pavel.feigl@alphamedia.cz

 

 

Mediální partneři

WPremium event, s.r.o.

WPremium event, s.r.o.

 

DEVELOPMENT NEWS je renomovaný měsíčník, který vychází česko-anglicky již dvacet let a představuje významné developerské projekty s rezidenčním i komerčním zaměřením. Obsah se převážně věnuje administrativním a polyfunkčním objektům, stejně jako ekonomické a legislativní tematice spojené se všemi segmenty trhu s nemovitostmi. Zpracovává náměty týkající se nejrůznějších aspektů této problematiky – od technické přípravy projektu, jeho financování přes architektonické a stavební řešení budov a jejich vybavení technologickými celky, až po finální úpravy interiérů i exteriérů.

DEVELOPMENT NEWS je mediálním partnerem celé řady odborných konferencí, kongresů, výstav, seminářů a sportovních akcí. Svoje odborné zaměření dokazuje i řadou partnerství v odborných institucích, radách a skupinách, například v České radě pro šetrné budovy, Centrum města budoucnosti, Developers clubu, IFMA apod.

Kontakty:

WPremium event, s. r. o.
Jana Masaryka 281/28, Praha 2 – Vinohrady, 120 00
www.developmentnews.cz

Kontaktní osoba

Arnošt Wagner
wagner@wpevent.cz

PRO města a obce

PRO města a obce

 

Měsíčník PRO města a obce přináší užitečné informace nejen pro starosty, hejtmany a volené zastupitele, ale i pro zaměstnance obecních, městských a krajských úřadů. Důležitá fakta pro svou činnost v něm však naleznou rovněž podnikatelé a firmy poskytující výrobky a služby městům, obcím a úředníkům krajských a městských úřadů, magistrátů a státních orgánů. Časopis poskytuje praktické rady a odpovědi na otázky, které cílová skupina čtenářů musí při výkonu svých funkcí řešit.

V jednotlivých rubrikách se časopis pravidelně věnuje problematice hospodaření, financování, řízení, správy a ekonomiky měst a obcí. Odpadovému hospodářství, životnímu prostředí, mezinárodním zkušenostem, rozvoji infrastruktury a regionů a dalším tématům. Součástí předplatného časopisu je elektronický zpravodaj – Newsletter ProMO, který vychází dvakrát měsíčně (v období leden – červen a září – prosinec) a zvýhodněná nabídka celé škály konferencí a workshopů pořádaných naší společností a našimi obchodními partnery.

Kontakty:

PRO města a obce
Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
www.promestaaobce.eu

Kontaktní osoba

Pavel Černý, šéfredaktor
pavel.cerny@promestaaobce.eu

SYNOPCITY

SYNOPCITY

 

Více informací na: http://www.synopcity.com/cz/

Chci se stát Partnerem CMB / I want to become a CMB Partner

Organizace / Organization

Jméno a příjmení / Full name

E-mail / E-mail adressTelefon / Phone

Komentář / Dotaz

 

 

Rezervace - Laboratoř CMB CIIRC

 

Děkujeme

 

Vaše zpráva byla odeslána

Rezervace – Akce CMB partneři