CCF

Otevření Centra Města Budoucnosti / Center of City of the Future [CMB/CCF]

23.5. 2018 v 16.30 hod.

Na slavnostní zahájení této akce přislíbilo účast mnoho významných osobností a vzácných hostů. Prestižního přestřižení pásky se ujme primátorka hlavního města Prahy, paní Adriana Krnáčová. Otevření Centra Města Budoucnosti se koná pod záštitou rektora CVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.

CMB/CCF je virtuální a fyzická platforma, která vznikla na akademické půdě Českého ústavu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.

CMB/CCF je koncipován jako virtuální experimentální testbed města, regionu, krajiny a v ní rozmístěné technické infrastruktury, ostatních typů urbanistických osídlení a celků, které se v tomto prostoru nacházejí. Vše společně vytváří komplexně propojený systém, který bude sloužit k výzkumu, propojování akademické sféry, komerční sféry a zástupců municipalit, k prezentaci projektů a ke vzdělávacím účelům.

CMB/CCF je zaměřeno na širokou prezentaci procesů probíhajících v prostoru mezi fyzickým a virtuálním světem. V Centru chceme společným úsilím budovat nekonečně veliké inteligentní světy a aplikace pro budoucnost, podporované technologickým pokrokem, momentálně na úrovni obecně označované 4.0.

Mediální partner

Synopcity

Zapojit seZjistit více

CCF

Co do rozměrů v malém fyzickém prostoru, plánujeme postupně vybudovat experimentální laboratoř, ve které můžeme produkty, technologie a řešení i teoretický výzkum nejenom prezentovat široké i odborné veřejnosti na neutrální akademické půdě, ale zároveň nabídnout odbornou kapacitu jednotlivých oddělení CIIRC a dalších pracovišť ČVUT pro řešení rozličných úkolů a propojování komerčního a akademického světa. CMB/CCF bude plnit funkci platformy, která umožní propojování jednotlivých partnerů mezi sebou.

Ing. Arch. Michal PostráneckýPověřený vedením CBM/CCF CIIRC

Mám zájem se stát

TypPartneremPodporovatelemČlenem klubu CMB

Organizace

Jméno a příjmení

E-mailTelefon

Hlavní partneři

ICT CISCO Siemens

Partneři

Sensority aplis iqrf